توضیحات محصول

تخفیف دون ورژن 2 تاریخ 20 مرداد سال 95 رونمایی شد.

سری تغییرات عبارتند از :

افزایش سرعت وبسایت

امکان ارسال محصول و فروش آنها توسط کاربران

تغییر کامل پوسته

امکان بازار یابی

و دیگر تغیرات جزیی

نظری بدهید