پرداخت ناموفق

خرید با شکست مواجه شد! لطفا دوباره امتحان کنید و اگر دوباره شکست خوردید با پشتیبانی تماس بگیرید.(۰۹۲۰۴۰۰۴۱۰۱)
اگر پولی از حساب شما کم شد، به صورت خودکار توسط بانک به حساب شما برگردانده میشود.اگر تا ۷۲ ساعت پس از پرداخت پول به حساب شما برنگشت با پشتیبانی بانک تماس بگیرید.