عضویت در سایت
نام محصولقیمت محصولتنظیمات
۲,۰۰۰ تومان – خرید

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی یک سیستم صف بندی به صورت چند سرویس دهنده با ظرفیت نامحدود همراه با سرویس ثانویه اختیاری می پردازد. زمان باین ورود متاتریاند دفتاات سارویس دهای خادمات اولیهضروری و سرویس ثانویه اختیاری به صورت توزیع نمایی می باشند. هرمشتری ممکن است بعداز سرویس FES سیستم را با احتمال ۱−θ ترک کند و یا فورا درخواست SOS کند. θ با احتمالفرمول محاسبه ی نرخ ماتریس و احتمالات ثابت به وسیله روش ماتریس تحلیلی بدست آمده اند.هم چنین نرخ دو سرویس در حداقل هزینه کل مورد انتظارد در واحد زمان بدست آمده است. دو روش شبه نیوتن و بهینه سازی ازدحام ذرات PSO در مسائل مربوط به بهینه سازی به کار بردهشده اند. نتیجه این که روش شبه نیوتن به طور قابل توجهی موثرتر از روش PSO می باشد زیرا روش PSO محاسبات متعددی برای به روز رسانی ماتریس راه حل دارد.

 

 


  • قیمت در تخفیف دون : فقط ۱۷,۳۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان !

  • ۲,۰۰۰ تومان – خرید

    دیدگاهها بسته است.

    برو بالا